Hôm nay vẫn như thường lệ, tan làm mình đánh xe về trong bộn bề suy nghĩ, vì quán tính đường đi nên mình ko hề chú ý.