GOOGLE MAP

Google Map là trợ thủ đắc lực của hoạt động kinh doanh trực tuyến và cũng là miếng mồi giúp thu hút lượng traffic lớn đổ về website của doanh nghiệp. Nếu khách hàng không thấy địa chỉ thương hiệu của bạn trên Google, ngay lập tức họ sẽ tìm đến đối thủ của bạn.

Google Map không hiệu quả sẽ gây ra nhiều trở ngại cho chiến dịch quảng bá, kinh doanh lâu dài về sau

Dịch vụ Google Map của Be Media sẽ giúp bạn:

– Làm nổi bật doanh nghiệp của bạn trên Google Map

– Tối ưu 3 bài nội dung thông tin doanh nghiệp.

– Cập nhật 3 bài review mỗi tháng

Google Map của Be Media
Google Map của Be Media