KPI

Be Media đảm bảo tương tác với doanh nghiệp đến khi ra KPI

– Đánh giá hàng tuần: Mỗi sáng thứ 7 Be Media đánh giá lại công việc đã triển khai của tuần vừa rồi và nhắc nhớ các công việc tuần sau nhằm đảm bảo tiến độ công việc và bám sát kế hoạch. Đồng thời, report realtime.

 – Báo cáo hàng tuần và hàng tháng: Be Media tổng kết hoạt động theo tuần và theo tháng, đánh giá hiệu quả công việc, hiệu quả marketing, đề xuất cho tháng mới.

Nếu cần điều chỉnh, Be Media rà soát tình hình triển khai thực tế hàng tuần, hàng tháng để đưa ra các đánh giá, trường hợp các KPIs đề ra không đạt, hiệu quả chiến dịch chưa đạt, Be Media phối hợp với khách hàng điều chỉnh kế hoạch hàng tháng, và điều chỉnh chiến lược Marketing theo tần suất 3 tháng/lần. 

Với chiến lược thương hiệu, Be Media rà soát các phản hồi đánh giá của người dùng về nhận diện, thông điệp thương hiệu với tần suất 6 tháng/lần để đề xuất điều chỉnh nếu tín hiệu phản hồi của người tiêu dùng chưa tích cực hoặc chưa như mong muốn.

Be Media luôn bám sát tiến độ của từng chiến dịch, cam kết đạt KPI đã đề ra
Be Media luôn bám sát tiến độ của từng chiến dịch, cam kết đạt KPI đã đề ra