Dược phẩm là một ngành vô cùng đặc thù bởi đây là ngành tác động trực tiếp lên sức khỏe của người tiêu dùng. Khách hàng không chỉ tìm hiểu qua bác sỹ, dược sỹ mà họ luôn chủ động tự tìm hiểu các giải pháp sức khỏe trên mạng Internet tại nhà. Đặc biệt trong thời thế kinh doanh online lên ngôi. Marketing đóng phần quan trọng không thể thiếu trong ngành dược. Do vậy, các doanh nghiệp cần bắt kịp thời thế áp dụng marketing ngay cho các doanh nghiệp Dược phẩm.